Poznaj nasz zespół

O. Vitaliy Osmolovskyy SJ

O. Vitaliy Osmolovskyy SJ

Ukończył licencjat z prawa w Żytomierzu, a także magisterium z dziedziny nauk politycznych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Warszawie. W trakcie studiów przez osiem lat udzielał się w organizacjach pozarządowych, pracując z mniejszościami narodowymi w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2007 r. wstąpił do Towarzystwa Jezusowego.

Po dwuletnim nowicjacie odbył studia filozoficzne w Padwie w Instytucie Filozoficznym „Aloisianum” oraz studia teologiczne w Hekima College w Nairobi. W międzyczasie przez półtora roku pracował w Jezuickiej Służbie Uchodźcom (ang. JRS) na Ukrainie i w Wielkiej Brytanii. Jest w trakcie pisania doktoratu w obszarze etyki chrześcijańskiej dotyczącego ludzkiej seksualności i teologii feministycznej w Jesuit School of Theology na uniwersytecie Santa Clara.

Od wielu lat trenuje Judo na profesjonalnym poziomie. Posiada stopień 2 dan.

O. Damian Czerniak SJ

O. Damian Czerniak SJ

Po licencjacie z filozofii na Akademii Ignatianum, pracował przez dwa lata w student chaplaincy w Lycée Saint Marc in Lyon (France). Następnie po zakończeniu magisterium z teologii w Collegium Bobolanum w Warszawie wyjechał na studia z Educational Leadership in Catholic Schools na Creighton University. Od 2018 do 2021 roku pracował jako nauczyciel języka francuskiego w liceum Creighton Prep w Omaha Nebraska (USA). 

Obecnie mieszka w Gdyni gdzie pracuje głównie z młodzieżą jako nauczyciel religii. Amator żeglarstwa i gotowania.

Krzysztof Dudek SJ

Krzysztof Dudek SJ

Jezuita w trakcie formacji. Pochodzi z Tarnowa. Odbył dwuletni nowicjat w Gdyni i ukończył studia licencjackie z filozofii na Akademii Ignatianum.

Interesuje się historią i duchowością, lubi chodzić po górach.

O. Łukasz Lewicki SJ

Pochodzi z Warmii. Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego studiował fizjoterapię i politologię w Poznaniu. W 2005 r. wstąpił do zakonu jezuitów. Po odbyciu nowicjatu podjął studia licencjackie z filozofii w Krakowie, następnie pracował w administracji Gimnazjum i Liceum Jezuitów, w Radiu Watykańskim oraz Europejskim Centrum Komunikacji i Kultury.

Po kilku latach pracy rozpoczął studia teologiczne w warszawskim Collegium Bobolanum. Kontynuował naukę specjalizując się z teologii fundamentalnej i dogmatycznej w Paryżu. Od 2019 r. pełni rolę dyrektora JCS „W Akcji”.