Pomagamy uchodźcom na Ukrainie

Na Ukrainie działają obecnie dwa domy dla uchodźców, z którymi ściśle współpracujemy. Pierwszy z nich jest prowadzony przez JRS i znajduje się we Lwowie. Drugi jest prowadzony przez jezuicką parafię i znajduje się w Chmielnickim.

Przyjmujemy uchodźców w Polsce

W Polsce naszym priorytetem jest włączenie się w zapewnienie odpowiednich warunków do życia dla uchodźców. W jezuickich domach zakonnych i zabudowaniach parafialnych na początku kwietnia było 118 osób z Ukrainy. Ponadto wielu parafian przyjęło pod swój dach uchodźców. Jako zespół staramy się wesprzeć powyższe wysiłki, tak aby uchodźcy otrzymali kompleksowe wsparcie.

Pośredniczymy w pomocy płynącej z innych krajów

Dużą rolę w naszym zaangażowaniu odgrywa także pośredniczenie: zgłasza się do nas wiele organizacji z zachodu, które chcą pomóc, ale potrzebują drobnego wsparcia. Dzięki ich zaangażowaniu organizowane są specjalne transporty i wielu uchodźców może  znaleźć nowy dom na terenie Francji, Szwajcarii, Hiszpanii, czy Portugalii. Z kolei inne organizacje dostarczają do nas dary, które kierujemy na Ukrainę.

Zespół „Jezuicka pomoc dla Ukrainy” został powołany przez przełożonych polskich prowincji Towarzystwa Jezusowego w pierwszych dniach po agresji Rosji na Ukrainę. 

 

Ma on na celu wspieranie Jezuickich dzieł na Ukrainie oraz koordynację działań pomocowych dla uchodźców w obu polskich prowincjach.

Dom dla uchodźców

Na Ukrainie mija czwarty miesiąc od wybuchu wojny. Od tego czasu Lwów stał się miastem-ostoją dla uchodźców. Tam też JRS Ukraine prowadzi dwa domy dla...

Kolejne osoby goszczone w jezuickich wspólnotach i parafiach

 W ostatnim miesiącu do Jezuickich domów zakonnych oraz pomieszczeń w parafiach przyjęto kolejne 51 osób. Jednocześnie w tym okresie 20 osób opuściło...

Kursy językowe – początek działań na rzecz integracji.

Integracja w nowym kraju jest procesem wymagającym , a jej podstawowym narzędziem jest poznanie miejscowego języka. Stąd też cztery dzieła jezuickie w ramach...

Poradnia psychologiczna w Poznaniu

W Poznaniu w pierwszy weekend maja odbyły się dni otwarte w poradni psychologicznej  fundacji Vinea, dedykowane osobom z Ukrainy. W ramach tego...

Dom dla uchodźców w Chmielnickim

Ostatnie 2 miesiące były bardzo intensywnym czasem w Chmielnickim. Już na początku wojny tamtejszy Dom Rekolekcyjny im. bł. Jana Beyzyma przemianowano na...

Kolejny transport pomocy humanitarnej w Gdyni.

W Wielki Czwartek (14.04) do Gdyni przybył kolejny poważny transport pomocy humanitarnej. Tym razem samochód ciężarowy przybył z Malagi. Przywiózł 15 ton...

Grupa 24 uchodźców przyjęta w parafii pw. Klemensa Dworzaka we Wrocławiu.

We Wrocławiu, w jezuickiej parafii pw. Klemensa Dworzaka na początku kwietnia przyjęto 10 kobiet oraz 14 dzieci z Ukrainy. Najmłodsze z dzieci ma zaledwie...

Nowy dom w Europie Zachodniej

477 osób znalazło nowy dom w krajach zachodnich dzięki działaniom, jakie zostały podjęte w marcu. Akcja goszczenia uchodźców z Ukrainy we Francji, Szwajcarii...

Ośrodek infromacyjno-pomocowy w Nowym Sączu

Ojciec Andrzej Migacz wraz z swoim zespołem pracuje obecnie nad nowym projektem dla ukraińskich rodzin – tworzony jest ośrodek informacyjno-pomocowy dla...

Jezuicki Hub Pomocowy

W Marcu do Kolegium Księży Jezuitów w Gdyni dotarło 5 potężnych  transportów z pomocą humanitarną. Dwa z nich dotarły z Wielkiej Brytanii, jeden z...