Nasza działalność

Na Ukrainie

Dom JRS we Lwowie

Dom dla uchodźców we Lwowie obecnie zapewnia schronienie 24 osobom. W porównaniu z innymi punktami dla uchodźców warunki są bardzo dobre: ludzie śpią na łóżkach, mają zapewnione regularne posiłki oraz dostęp do łazienek i pralni. Pracownicy domu starają się także o wyposażenie ich we wszelki niezbędne środki, począwszy od odzieży. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu pracownicy domu dla uchodźców mają wiedzę jak wspierać uchodźców, zwłaszcza w radzeniu sobie z traumą. Uchodźcy mogą pozostać w domu tak długo, jak tylko tego potrzebują.

Punkt przystankowy w Chmielnickim

Dom rekolekcyjny w Chmielnickim został zamieniony na punkt przystankowy zaraz na początku wojny. Dom dysponuje 70 miejscami i przyjmuje ludzi uciekających ze wschodu na jedną lub dwie noce. Uchodźcy mają zapewniony ciepły posiłek, osobne pokoje oraz dostęp do łazienek. Dla wielu z tych osób jest to pierwsze miejsce gdzie, mogą się poczuć bezpiecznie.

W Polsce

Przyjmowanie uchodźców w parafiach i domach zakonnych

Obecnie są w Polsce w jezuickich parafiach i domach zakonnych na terenie Polski przyjęto 118 osób. Ponadto wielu uchodźców pod swój dach przyjęli parafianie. Jednocześnie z myślą o uchodźcach powstają różne instytucje: w Gdyni i Jastrzębiej Górze funkcjonują punkty pomocowe dystrybuujące pomoc humanitarną, w Nowym Sączu powstaje punkt szkoleniowo-pomocowy.

Jezuickie Centrum Społeczne „W akcji”

JCS „W Akcji” jest dziełem mającym wieloletnie doświadczenie w pracy z uchodźcami. Obecnie nade wszystko prowadzi akcję zakwaterowania uchodźców na terenie Warszawy i okolic. Centrum pomogło w znalezieniu domu już ponad 90 uchodźcom. Ponadto we współpracy z „Caritas”, centrum prowadzi punkt recepcyjny na granicy w Zosinie. Centrum gromadzi także praktyczne informacje, w tym informacje o sytuacji prawnej, w celu wspomagania innych dzieł w efektywnej działalności pomocowej.

Transporty pomocy dla Ukrainy

Posiadamy jedno stałe połączenie transportowe z domem dla uchodźców na Ukrainie. Ponadto organizujemy regularnie pomniejsze transporty, stosownie do możliwości. Pośredniczymy też w transportach organizowanych na zachodzie.

Przyjmowanie uchodźców w krajach zachodnich

Pośredniczymy między uchodźcami i organizacjami z innych krajów, które chcą ich przyjąć u siebie. W Marcu i Kwietniu udało się już zorganziować miejsce dla ponad 470 osób we Francji, Portugalii i Szwajcarii.

Pomoc ze strony innych dzieł

W pomoc Ukrainie włączają się także inne dzieła. Akademia Ignatianum pośredniczyła w przewozie i zakwaterowaniu w Polsce niepełnosprawnych dzieci z Ukrainy. Obecnie organizuje kursy językowe dla uchodźców i nieustannie gromadzi i przesyła dary na Ukrainę. Zbiórki odbyły się też w jezuickich szkołach i duszpasterstwach akademickich.