Kursy językowe – początek działań na rzecz integracji.

Integracja w nowym kraju jest procesem wymagającym , a jej podstawowym narzędziem jest poznanie miejscowego języka. Stąd też cztery dzieła jezuickie w ramach działań dla Ukrainy otworzyły kursy językowe, z których łącznie korzysta ok. 240 Ukraińców.

               Pierwszym miejscem, gdzie można korzystać z darmowego kursu języka polskiego jest Warszawa. Tamtejsze Jezuickie Centrum Społeczne „W Akcji” ma już doświadczenie w prowadzeniu kursów wspomagających integrację uchodźców. Poznanie języka jest podstawą – potem są oferowane kursy pisania CV, czy też obsługi programów komputerowych. Poza kursem dla osób z Ukrainy, na który uczęszcza 40 osób, centrum prowadzi także zajęcia dla 110 uchodźców z innych państw. W kontekście wojny na Ukrainie centrum zorganizowało też 3 kursy wspomagające dla wolontariuszy: dwa w obszarze psychologii i jeden prawny.

               Kurs języka polskiego jest prowadzony również na Akademii Ignatianum w Krakowie. Obecnie z tej oferty korzysta ok. 75 osób. Akademia koordynuje również zespół wolontariuszy, którzy pracują m.in. w punkcie informacyjnym na dworcu kolejowym, czy w punkcie sortującym pomoc humanitarną. Zespół działający na Akademii wspomógł także ewakuację kilku grup z Ukrainy do krajów zachodnich, wśród nich grupy niepełnosprawnych dzieci. Na terenie uczelni funkcjonuje także punkt pomocy psychologicznej.

               Kolejnym miejscem wspierającym osoby z Ukrainy jest Jezuickie Centrum Edukacji w Nowym Sączu. Zorganizowano tam pięć grup,  w których łącznie ok. 75 osób uczy się języka polskiego. Wśród grup jest także jedna dedykowana dla dzieci, gdzie nauka odbywa się poprzez zabawę. Szkoła organizuje także zajęcia plastyczne i sportowe dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Zajęcia te cieszą się bardzo dużą popularnością.

               Kursy językowy jest także prowadzony w parafii Jastrzębiej Górze przez Panią Danutę Uhryn i Wacława Oszajcę SJ. Uczęszcza na niego ok. 50 osób.